Gruppe junger Menschen auf einem Steg am Wolfgangsee

Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

The information you provide (email address; optional: salutation, title, name, surname, address, telephone number, request) is exclusively used by Oberösterreich Tourismus GmbH to process your request and is only disclosed if the request is to be answered by third parties (e.g. tourism service providers). See also the Privacy Notice

/

Na horských pastvinách a pri rieke

Zážitky z hôr a prírody v Hornom Rakúsku od Dunaja až po Alpy

Horné Rakúsko sa rozprestiera od regiónu Böhmerwald, cez údolie rieky Dunaj, až po severný okraj alpského oblúka. Adekvátne tomu ponúka mnoho príležitostí na pobyty v prírode. Po?núc vyhliadkou ponad rieku, cez vysoko položené horské pastviny v regióne Pyhrn-Priel, až po alpskú krajinu Dachsteinu oblasti Salzkammergut.

The following photo gallery can be navigated with the arrow keys (left, right).

Údolie rieky Dunaj v Hornom Rakúsku je po celej svojej d?žke od Passau až po Grein prístupné v?aka sieti turistických trás cesty Donausteig dlhej celkom 450 kilometrov. Ob?úbeným cie?om výletov a motívom fotografií na hornorakúskej ?asti Dunaja je slu?ka Schlögener Schlinge, v ktorej prúd dvakrát mení svoj smer, skôr než pokra?uje ?alej na východ. Prírodný úkaz, ktorý je sú?as?ou krátkej turistickej trasy na vyhliadku "Schlögener Blick".

Tam, kde sú hory, sú aj horské pastviny. Región Pyhrn-Priel na severnom okraji Álp pozná najmä mnoho historických horských oblastí, z ktorých sa mnohé využívajú už po celé generácie. Horská pastvina Wurzeralm nachádzajúca sa vo výške 1 400 metrov nad morom je len jednou z nich. Z údolia do horskej oblasti vedie pozemná lanovka, v ktorej okružná turistická cesta pod názvom "2 milióny rokov za 2 hodiny" vedie na vyso?inu ponorenú do neuverite?nej horskej krajiny.

Najvyšší vrch Horného Rakúska je s výškou 2 995 metrov Dachstein. Na jeho úpätiach sa rozprestiera región Salzkammergut, ktorý je známy svojou krajinou tvorenou horami a jazerami. Milovníci prírody sa k Dachsteinu dostanú ve?mi blízko lanovkou Dachstein Krippenstein v Obertraune, ktorá vedie do výšky 2 000 metrov. V?aka okružnej ceste Heilbronner Rundweg možno nahliadnu? do prírody krasovej náhornej plošiny, z ktorej sa tý?i Dachstein. Pôsobivá vyhliadková plošina "5fingers" zase ponúka výh?ad na oblas? Salzkammergut s mestom Hallstatt zapísaným do Zoznamu svetového dedi?stva UNESCO a na jazero Hallstättersee ležiace hlboko v údolí.