Gruppe junger Menschen auf einem Steg am Wolfgangsee

Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

The information you provide (email address; optional: salutation, title, name, surname, address, telephone number, request) is exclusively used by Oberösterreich Tourismus GmbH to process your request and is only disclosed if the request is to be answered by third parties (e.g. tourism service providers). See also the Privacy Notice

/

Od svetového dedi?stva, až po interaktívne umenie

Cesta z malých historických miest do sveta budúcnosti

Organizácia UNESCO ocenila Horné Rakúsko. Mesto Hallstatt patrí v?aka najstaršej so?nej bani na svete do svetového kultúrneho a prírodného dedi?stva. A mesto Linz je v?aka svojmu poh?adu do budúcnosti mestom "UNESCO City of Media Arts".

The following photo gallery can be navigated with the arrow keys (left, right).

Hallstatt je menšie, avšak svetoznáme meste?ko v regióne Salzkammergut. Leží medzi horami a jazerom ako lastovi?ie hniezdo. Výbor UNESCO zaradil toto jedine?né miesto na zemi do Zoznamu svetového dedi?stva. Vysoko nad mestom leží so?ná ba?a, ktorú možno oprávnene ozna?i? za najstaršiu na svete. ?udia tu už pred viac ako 7 000 rokmi za?ali dobýva? túto cennú surovinu, v?aka ktorej sa mesto Hallstatt už dávno pred naším letopo?tom stalo globálnym centrom obchodnej siete.

Bolo to asi pred 200 rokmi, ke? cisárska rodina a vznešená viedenská spolo?nos? objavila hory a jazerá regiónu Salzkammergut a využívala ich na rekreáciu a zotavenie. Cisár František Jozef miloval hory a lesy v okolí meste?ka Bad Ischl tak ve?mi, že tu do roku 1914 strávil každé leto. Jeho rezidenciou bola honosná cisárska vila vo ve?kom parku, svadobný dar od jeho matky.

Mesto Hallstatt a Bad Ischl sú len dva príklady malých meste?iek v Hornom Rakúsku, ktoré majú svoj šarm a bohatú históriu. Mesto Schärding am Inn je napríklad známe svojimi barokovými meštiackymi domami na ulici Silberzeile na námestí. Steyr je železné mesto. Železo sa dolovalo na rieke Enns, spracúvalo v Steyri a ?alej predávalo. Blahobyt tých ?ias sa zachoval na nádherných fasádach centra mesta. A mesto Wels bolo už za ?ias Rimanov hlavným mestom celej provincie.

Centrom pulzujúceho kultúrneho života je hlavné mesto Horného Rakúska, Linz. V?aka neustálemu zameraniu na budúcnos? mesto získalo od organizácie UNESCO titul "City of Media Arts". A to plným právom: Ars Electronica Center je centrom vizionárskeho interaktívneho umenia a múzeom budúcnosti. Festival Ars Electronica konajúci sa v septembri a cena Prix Ars Electronica posúvajú mesto Linz do centra svetovej scény interaktívneho umenia. Pri plavbe lo?ou do prístavu v Linzi návštevníkov ohromia nadrozmerné umelecké diela grafiti. Súvisí s nimi exteriérová galéria "Mural Harbor", ktorá je najvä?šia na svete. Renomovaní street-at a grafiti umelci vytvorili 20 ve?koplošných obrazov na fasádach starých priemyselných budov a domov.