Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

The information you provide (email address; optional: salutation, title, name, surname, address, telephone number, request) is exclusively used by Oberösterreich Tourismus GmbH to process your request and is only disclosed if the request is to be answered by third parties (e.g. tourism service providers). See also the Privacy Notice

Tie pravé momenty zimy, ktoré dávajú krídla.

Mnohé z týchto momentov sú ako záblesk svetla, krátke, žiarivé a intenzívne; iné sved?ia o ve?kých príbehoch a zážitkoch vo vysnených zimných scenériách. Sú to tie mimoriadne a pravé okamihy, ktoré dlho zostávajú v spomienkach. Urobte si obraz sami a objavte svoje osobné #uppermoments v Hornom Rakúsku.

Š?astná chví?a Tvojho života.

Prvý slne?ný lú?, ktorý putuje ponad horský hrebe?, prvá stopa v ?erstvej zjazdovke - to sú chvíle, ktoré nadchýnajú a zostávajú v spomienkach. Aj Bettina Strittl a Irene Trinkl, dcéra bývalého zjazdového pretekára Hannesa Trinkla, si tieto chvíle vedia váži?. Vždy, ke? sa dá, nájdu si dve kamarátky ?as na to, aby si zajazdili po kopcoch lyžiarskeho strediska v oblasti Hinterstoder. To sú tie #uppermoments, ktoré sprevádzajú ich priate?stvo už od detstva. Každý rok znovu.

 

Lyžiarske stredisko Hinterstoder

Lyžiarske stredisko Wurzeralm

Prázdninový región Pyhrn-Priel

Play

Život je ihrisko.

Spomienky na detstvo sa prebúdzajú, dôverné pocity ožívajú. Prežíva to Andreas Holzinger, ke? si hravo meria sily s kamarátom svojho syna, Petrom Englom. Obaja si radi doprajú priate?ské preteky. Starší sa znovu vracia do svojej mladíckej formy bývalého lyžiarskeho pretekára. A mladý sa zlepšuje z pretekov na preteky. Každý z nich tak nájde ten svoj #uppermoment na zjazdovkách lyžiarskej oblasti Dachstein West. 

 

Lyžiarsky región Dachstein West

Freesports Arena Dachstein Krippenstein

Región Dachstein Salzkammergut

Play

Ke? srdce ská?e od radosti.

Koho pohá?a váše?, ten sa otvorí a s ?ahkos?ou prekonáva hranice všedných dní. Ni? nie je vzácnejšie ako okamih, Ke? Valerie Hammerschmid dosiahne toto opojenie, neváha ani na chví?u. Tiché diev?a sa premení na adrenalínového nadšenca a na dráhe zábavného parku na Kasbergu ukáže, aké triky skrýva. ?ím odvážnejší je skok, tým vä?ší je pre ?u #uppermoment.

Lyžiarske stredisko Kasberg

Región Almtal-Salzkammergut

 

 

 

 

Play

Zimné radovánky s die?a?om v Tebe.

Snežní anjeli, kúzelné koberce a bubnové dráhy - deti hravo prídu na chu? zábave na dvoch lyžiach. A ke? sa zobudí chu? sviš?a? zjazdovkou svojím vlastným tempom, #uppermoments sú zaru?ené. Teší sa z toho aj mama Andrea cestou na Hochficht so svojím synom Paulom. A potom sa rozžiari to detské v nej a vykúzli na tvári široký úsmev. "Tak ?ahko som sa už dlho necítila," hovorí a spustí sa so svojím synom po nasledujúcom výjazde.

 

Lyžiarske stredisko Hochficht

Šumava

Play

Preh?ad všetkých videí nájdete tu.