Gruppe junger Menschen auf einem Steg am Wolfgangsee

Ihre Anfrage

Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Ihre bekannt gegebenen Daten (E-Mail-Adresse; optional: Anrede, Titel, Vorname, Zuname, Adresse, Telefon, Anfrage) werden von Oberösterreich Tourismus GmbH ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verwendet und nur dann weitergegeben, wenn die Anfrage von Dritten (z.B. touristische Leistungsträger) zu beantworten ist. Siehe auch Datenschutzerklärung

Príjazd do Horného Rakúska

Za menej ako tri hodiny z Bratislavy do Linzu

Zo Slovenska sa do Horného Rakúska dostanete ve?mi rýchlo a pohodlne. Jednak autom, ale takisto aj vlakom a autobusom.

Autom

Horné Rakúsko leží v centri strednej Európy a adekvátne tomu je zo všetkých strán dobre prepojené s rakúskou a preto aj medzinárodnou sie?ou dia?nic. Zo Slovenska sa dá do Horného Rakúska najrýchlejšie dosta? cez Bratislavu do Viedne a ?alej dia?nicou A1 smerom na Linz.

Pozor: rakúske dia?nice podliehajú mýtu! To znamená, že za predné sklo treba nalepi? dia?ni?nú nálepku. Nálepku s platnos?ou desa? dní, jeden mesiac alebo jeden rok možno zakúpi? na hrani?ných priechodoch, ?erpacích staniciach a v automobilových kluboch.

Myslite aj na zákonnú povinnú výbavu v Rakúsku: od 1. novembra do 15. apríla musia by? pri zimných jazdných podmienkach na všetkých štyroch kolesách založené zimné pneumatiky.

 

Vlakom

Prostredníctvom západnej železnice Westbahn medzi Vied?ou, Linzom a Salzburgom je Horné Rakúsko spojené priamo s európskou sie?ou železníc. Od polovice decembra 2015 sa možno dosta? do Linzu vlakom z novej viedenskej hlavnej železni?nej stanice za 1 hodinu 16 minút a z Letiska Viede? za 1 hodinu 43 minút. Z Bratislavy trvá jazda vlakom do Linzu menej ako tri hodiny.

 

Autobusom

Horné Rakúsko je napojené na sie? medzinárodných autobusových liniek. Zo susedných krajín pravidelne premávajú autobusy predovšetkým do Linzu. Ako cie?ová a východisková stanica autobusov medzinárodného združenia Eurolines je Horné Rakúsko spojené aj s Bratislavou prostredníctvom husto rozvetvenej siete týchto autobusových dopravcov.

 

Links:

 Dia?ni?ná nálepka (v anglickom jazyku)

 Rakúske železnice Österreichische Bundesbahnen (v anglickom jazyku)

 Eurolines (v anglickom jazyku)