Vaša správa pre informačnú kanceláriu Oberösterreich Tourismus

Please fill in all fields marked *.

Personal data, Enquiry
privacy notice

Spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH použije Vaše osobné údaje (emailová adresa, titul; voliteľne; meno) výlučne len na spracovanie Vášho dopytu a poskytne ich ďalej len v prípade, ak je nevyhnutné, aby na Váš dopyt odpovedala tretia strana (napr. poskytovateľ turistických služieb). Pozri tiež Vyhlásenie o ochrane osobných údajov