Ski-Abfahrt im Pulverschnee in Oberösterreich

Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

The information you provide (email address; optional: salutation, title, name, surname, address, telephone number, request) is exclusively used by Oberösterreich Tourismus GmbH to process your request and is only disclosed if the request is to be answered by third parties (e.g. tourism service providers). See also the Privacy Notice

Vyhlásenie o povinnosti poskytovať informácie (Vyhlásenie o ochrane osobných údajov)  

Spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH kladie ako prevádzkovateľ nesúci z právnu zodpovednosť za spracúvanie údajov veľký dôraz na ochranu vašich osobných údajov, ktoré zahŕňajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Vaše údaje spracúvame len na zákonnom alebo zmluvnom základe, na základe vášho súhlasu alebo v rámci oprávneného záujmu na konkrétne a definované účely (čl. 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR). S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami o ochrane údajov (najmä s nariadením GDPR, rakúskym zákonom o ochrane údajov – DSG a rakúskym zákonom o telekomunikáciách – TKG).

1. Nadviazanie kontaktu/žiadosti

Našej spoločnosti môžete adresovať žiadosti prostredníctvom webovej stránky alebo telefonicky. Vami poskytnuté údaje (napr. e-mailovú adresu, meno, telefónne číslo, záujmy) použijeme na spracovanie vašej žiadosti (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) alebo v rámci svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) na sprostredkovanie čo najkvalitnejších turistických informácií/služieb a ďalej ich postúpime len v tom prípade, ak musí na žiadosť odpovedať tretia strana (napr. poskytovateľ služieb v oblasti cestovného ruchu).

2. Informačný bulletin, Convention News

Na svojej stránke vám ponúkame možnosť prihlásiť sa k odberu informačného bulletinu. Na tento účel potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom. Bezprostredne po vašom prihlásení sa k odberu informačného bulletinu vám zašleme e-mail s odkazom na potvrdenie prihlásenia (dvojité potvrdenie súhlasu).

V tejto súvislosti uložíme a elektronicky spracujeme vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (e-mailovú adresu, záujmy, prípadne oslovenie, meno a priezvisko). Uvedené údaje spracúvame výlučne na zasielanie informačného bulletinu a nepostupujeme ich tretím stranám. Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR; § 107 zákona TKG). Samozrejme, z odberu sa môžete kedykoľvek a bezplatne opäť odhlásiť prostredníctvom odhlasovacieho tlačidla (nachádza sa v každom informačnom bulletine).

Záujemcovia o aktivity kancelárie Convention Bureau Oberösterreich/spoločnosti Oberösterreich Tourismus GmbH majú možnosť prihlásiť sa k odberu informačného bulletinu „Convention News“. Na tento účel potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom. Bezprostredne po vašom prihlásení sa k odberu informačného bulletinu vám zašleme e-mail s odkazom na potvrdenie prihlásenia (dvojité potvrdenie súhlasu).

V tejto súvislosti uložíme a elektronicky spracujeme vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (e-mailovú adresu, záujmy, prípadne oslovenie, meno a priezvisko, telefónne číslo). Uvedené údaje spracúvame výlučne na zasielanie informačného bulletinu (vaše telefónne číslo použijeme na nadviazanie telefonického kontaktu), pozvánok na podujatia z rozličných odvetví, odborné exkurzie, sprostredkovanie na mieru šitých ponúk, žiadostí o poradné konzultácie vo vašej spoločnosti atď. a nepostupujeme ich tretím stranám. Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR; § 107 zákona TKG). Z odberu informačného bulletinu sa môžete kedykoľvek a bezplatne opäť odhlásiť a na adrese tagung@oberoesterreich.at môžete tiež zrušiť súhlas s nadväzovaním telefonického kontaktu.

3. Objednávky katalógov

Prostredníctvom našej webovej stránky môžete požiadať o zaslanie katalógov, máp atď. Vami poskytnuté údaje (oslovenie, meno a priezvisko, adresa, e-mail, prípadne titul, telefónne číslo) použijeme výlučne na zaslanie želaných produktov a ďalej ich postúpime len vtedy, ak je to nevyhnutné z hľadiska vybavenia vašej požiadavky (napr. poskytovateľom služieb v oblasti cestovného ruchu, sprostredkovateľom). Údaje spracúvame na základe (pred-)zmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). Na základe svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o sprostredkovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb vám radi zašleme aj aktuálne najnovšie vydanie publikácie. Ak si viac neželáte dostávať poštové zásielky, môžete ich odosielanie kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na adresu abbestellen@oberoesterreich.at.

4. Uchádzanie sa o zamestnanie

Prostredníctvom našej webovej stránky sa môžete uchádzať o zamestnanie. Spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH uloží a elektronicky spracuje vami poskytnuté osobné údaje (meno, kontaktné údaje, údaje o narodení, národnosť, podklady k žiadosti o zamestnanie, doklady) výlučne na účely výberového konania súvisiaceho s konkrétnou pracovnou ponukou, resp. na účely uchádzania sa o zamestnanie z vlastnej iniciatívy, a to na základe (pred-)zmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). Evidencia vašich údajov po dobu 12 mesiacov je možná len na základe vášho výslovného súhlasu (čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR), ktorý môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu karriere@oberoesterreich.at. Uchovávanie vašich údajov prebieha v súlade so zákonnými ustanoveniami.

5. Semináre

Prostredníctvom našej webovej stránky sa môžete prihlásiť na rôzne semináre. Spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH použije vami poskytnuté údaje (oslovenie, meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, názov firmy, adresu) výlučne v súvislosti so seminármi (ich organizáciou, realizáciou, vyúčtovaním) na základe (pred-)zmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) a ďalej ich postúpi len vtedy, ak je to nevyhnutné z hľadiska realizácie seminára – napr. spoločnosti poskytujúcej semináre/inštruktorovi, sprostredkovateľovi.

6. Prenos údajov

Prenos vašich údajov je možný, len ak ste naň udelili súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), ak je nevyhnutný na základe (pred-)zmluvných opatrení, resp. v rámci spracovania objednávky (napr. sprostredkovateľom) (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ak zo zákonných ustanovení vyplýva povinnosť postúpiť údaje orgánom verejnej moci, súdom alebo iným verejnoprávnym subjektom (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR), alebo ak si to vyžaduje náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o sprostredkovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb.

7. Súbory cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa pomocou prehliadača ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Nespôsobujú žiadne škody. Slúžia na analýzu používania webovej stránky a na to, aby bolo používanie webových stránok pre používateľov čo najkomfortnejšie. Ďalej umožňujú zaznamenávanie štatistických údajov o používaní webovej stránky, ako aj analýzu zameranú na zlepšenie ponuky. Niektoré súbory cookie ostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Umožňujú nám opätovne rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Údaje spracúvame na základe svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o optimalizáciu používateľského komfortu webovej stránky a o poskytovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb.

Používanie súborov cookie môžete ovplyvniť prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia svojho prehliadača. Prehliadače väčšinou obsahujú položku Možnosti, pomocou ktorej môžete ukladanie súborov cookie obmedziť alebo úplne zakázať. Zablokovanie súborov cookie môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našej webovej stránky. Súbory cookie rôznych spoločností slúžiace na zobrazovanie online reklamy sa dajú často spravovať prostredníctvom americkej webovej stránky www.aboutads.info alebo európskej webovej stránky www.youronlinechoices.com.

8. Nástroje na analýzu webu

a. Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na analýzu webu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva tzv. „súbory cookie“, čiže textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o spôsobe využívania tejto webovej stránky (napr. IP adresa, zobrazenia stránky, pohyb po stránke, čas strávený na stránke, použité prehliadače a koncové zariadenia, jazyk a krajina) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky máme oprávnený záujem o jednoduchú analýzu jej používania na účely vytvorenia takej štruktúry stránky, ktorá by bola pre používateľov čo najpríjemnejšia a efektívna, a zároveň sa dala neustále rozvíjať.

Keďže sme aktivovali anonymizáciu IP adries (funkcia "_anonymizeIp()"), spoločnosť Google vašu zistenú IP adresu pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Celá IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch a skráti sa až tam. Google využije tieto informácie na analýzu spôsobu, akým používate túto webovú stránku, na vypracovanie správ o aktivitách na danej webovej stránke pre prevádzkovateľov webových stránok a na účely ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google postúpi tieto informácie v prípade potreby tretím stranám, ak jej to predpisuje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje na základe jej poverenia.

Ak chcete zabrániť zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súbormi cookie a vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky spoločnosťou Google, môžete si nainštalovať doplnky pre prehliadač. Na tento účel môžete použiť nasledujúci doplnok: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ak používate internet na svojom mobilnom koncovom zaradení, môžete zaznamenávaniu údajov súbormi cookie zabrániť podobným spôsobom ako v prípade stolných počítačov, a to kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo na dezaktiváciu služby Google Analytics.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na stránke www.google.at/intl/de/policies/. S poskytovateľom sme uzavreli dohodu o sprostredkovanom spracúvaní údajov.

Údaje spracúvame na základe svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o vytvorenie takej štruktúry webovej stránky, ktorá by bola pre používateľov čo najpríjemnejšia, a na základe oprávneného záujmu o poskytovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb.

b. Ďalšie nástroje na analýzu webu

Naša webová stránka používa funkcie rôznych nástrojov na analýzu webu, ako sú napr. Webalizer alebo AWStats, ktorý pracuje s protokolovými súbormi a čiastočne spadá pod licenciu GPL (General Public License, čiže všeobecnú verejnú licenciu). V tejto súvislosti využíva súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky jej návštevníkmi. Takto vygenerované informácie sa prenášajú na naše servery, kde sa ukladajú. Môžete tomu zabrániť tak, že v nastaveniach svojho prehliadača zablokujete ukladanie súborov cookie.

Tieto nástroje využívame na účely marketingu a optimalizácie, najmä na analýzu používania svojej webovej stránky, na základe ktorej dokážeme neustále zlepšovať jej funkcie a ponuku, ako aj skvalitňovať používateľský zážitok. Štatistické vyhodnotenia správania používateľov nám umožňujú zlepšiť našu ponuku a zatraktívniť ju pre vás ako používateľov. Z toho tiež vyplýva náš oprávnený záujem o spracúvanie uvedených údajov. Získané údaje (napr. IP adresa) sa ukladajú a ďalej spracúvajú v pseudonymizovanej alebo anonymizovanej forme. Spracúvanie údajov prebieha na základe zákonných ustanovení (§ 96 ods. 3 zákona TKG), ako aj na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR) a/alebo nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o vytvorenie takej štruktúry našej webovej stránky, ktorá by bola pre používateľov čo najpríjemnejšia, a na základe oprávneného záujmu o poskytovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb.

9. reCAPTCHA

Táto webová stránka používa službu reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Ltd. s cieľom zabezpečiť, aby požiadavky a pod. zadávali fyzické osoby a nie automatické programy/roboty. V rámci tejto služby sa zaznamenávajú údaje (napr. IP adresa, pohyby myšou alebo čas strávený návštevníkom na webovej stránke), ktoré sa následne postupujú spoločnosti Google na vyhodnotenie. Podrobnosti o pravidlách ochrany osobných údajov nájdete tu: https://policies.google.com/privacy.

Údaje spracúvame na základe svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o ochranu webovej stránky pred zneužitím.

10. Adform

Táto webová stránka používa systém na sledovanie správania od spoločnosti Adform A/S. Spoločnosť Adform A/S používa súbor cookie, čiže textový súbor, ktorý sa v anonymizovanej forme ukladá vo vašom počítači, aby cez platformu Adform mohla zobrazovať reklamné inzeráty zamerané na konkrétnu cieľovú skupinu. V tejto súvislosti sa zaznamenávajú údaje o geografickom pôvode, type zariadenia a zobrazených stránkach, nie však informácie slúžiace na identifikáciu danej osoby. Identifikátory sa k jednotlivým témam priraďujú anonymizovane. Údaje spracúvame na základe svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o poskytovanie čo najkvalitnejších a najrelevantnejších informácií pre konkrétne cieľové skupiny.

Toto ukladanie a zobrazovanie môžete dezaktivovať kliknutím na ikonu "Opt-Out" (odmietnuť), ktorá sa zobrazí po otvorení nižšie uvedeného odkazu, čím využijete svoje právo na odvolanie súhlasu: https://site.adform.com/de/privacy-center/platform/widerrufsrecht/. O vymazanie osobných údajov kontrolovaných spoločnosťou Adform A/S súvisiacich s identifikátorom súboru cookie reklamnej platformy Adform A/S môžete ďalej požiadať tu: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/right-to-be-forgotten/.

11. Sociálne médiá

Táto webová stránka obsahuje externé odkazy na sociálne siete Facebook, Instagram, Pinterest a YouTube, ktoré sú označené príslušným logom. Webová stránka nepoužíva doplnky týchto sociálnych sietí, to znamená, že sa na ne neprenášajú žiadne údaje používateľov.

Máte možnosť nadviazať s nami kontakt prostredníctvom uvedených sociálnych sietí a posielať nám napríklad správy, komentáre alebo príspevky. Vybavenie požiadaviek si vyžaduje spracovanie používateľských mien a poskytnutých informácií. Vaše osobné údaje sa spracúvajú len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na vybavenie vašej požiadavky. V závislosti od obsahu vašej požiadavky slúži spracúvanie údajov na realizáciu (pred-) zmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) alebo nášmu oprávnenému záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o poskytovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb.

a. Facebook

Máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom siete Facebook. V tejto súvislosti využíva Facebook súbory cookie na analýzu správania používateľov, pričom nezáleží na tom, či ste prihlásení na Facebooku. Facebook používa tieto súbory cookie na reklamné účely a na zostavovanie štatistík, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi stránky v anonymizovanej podobe prostredníctvom nástroja Facebook Insights (Štatistiky stránky).

Naša spoločnosť analyzuje tieto štatistiky, aby sme pre vás dokázali vytvoriť ešte zaujímavejšiu ponuku. Osobné údaje spracúvame v tejto súvislosti na základe svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) ponúkať vám atraktívnu webovú stránku a zaujímavé príspevky a prostredníctvom cielených reklamných opatrení prispievať k úspechu našej spoločnosti.

Informácie o údajoch spracúvaných nástrojom Facebook Insights nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Informácie o používaní súborov cookie spoločnosťou Facebook nájdete v zásadách používania súborov cookie tejto spoločnosti na adrese https://www.facebook.com/policies/cookies/. Všeobecné informácie o druhu údajov spracúvaných spoločnosťou Facebook v súvislosti s využívaním produktov tejto spoločnosti, napr. našej fanúšikovskej stránky, a spôsobe ich spracovania, nájdete v zásadách používania údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/update. Otázky týkajúce sa zásad používania údajov môžete adresovať spoločnosti Facebook prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný po kliknutí na tento odkaz: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.

Za spracovanie osobných údajov v rámci využívania siete Facebook zodpovedá spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Ak si chcete uplatniť práva dotknutej osoby alebo máte otázky súvisiace s ochranou údajov, obráťte sa priamo na zodpovednú osobu spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

V dodatku prevádzkovateľa (dostupnom na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) uzavretom medzi spoločnosťou Facebook a nami ako prevádzkovateľom stránky sme sa so spoločnosťou Facebook dohodli, že v čo najširšom rozsahu prevezme povinnosti prevádzkovateľa údajov, najmä pokiaľ ide o spracovanie žiadostí dotknutých osôb. Máme zmluvnú povinnosť bezodkladne postúpiť vaše žiadosti (týkajúce sa spracovania údajov vygenerovaných nástrojom Insights) spoločnosti Facebook. V tejto súvislosti sa obráťte prednostne na spoločnosť Facebook.

b. Instagram

Máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom siete Instagram. Zásady používania údajov Instagramu nájdete na adrese https://help.instagram.com/519522125107875. Za spracovanie osobných údajov v rámci využívania siete Instagram zodpovedá spoločnosť Facebook Ireland Ltd. Ak si chcete uplatniť práva dotknutej osoby alebo máte otázky súvisiace s ochranou údajov, obráťte sa priamo na spoločnosť Facebook. Zodpovednú osobu spoločnosti Facebook Ireland Ltd. môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formulára: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Otázky týkajúce sa zásad používania údajov môžete adresovať spoločnosti Facebook prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný po kliknutí na tento odkaz: https://help.instagram.com/contact/186020218683230.

c. Pinterest

Máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom siete Pinterest. Sieť Pinterest ukladá pri každom použití súbory cookie a tiež zbiera protokolové údaje a informácie o vašom zariadení. Tieto informácie využíva prevažne na chod platformy, ako aj na analýzu správania používateľov a následne na cielené umiestňovanie „pinov“ a reklamy. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov pri používaní siete Pinterest nájdete na adrese: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Ďalšie informácie o používaní súborov cookie sieťou Pinterest sú dostupné tu: https://policy.pinterest.com/de/cookies.

Pinterest okrem toho využíva nástroj na analýzu webu Google Analytics. Informácie o nástrojoch na analýzu webu používaných sieťou Pinterest, spôsobe, akým môžete namietať voči ich použitiu, a o povolených reklamných službách nájdete tu: https://help.pinterest.com/de/article/third-party-analytics-or-advertising-providers-pinterest-uses-or-allows. Pinterest navyše používa dostupné alebo poskytnuté informácie o vašom správaní mimo siete Pinterest s cieľom ponúkať vám prispôsobené, a teda z vášho pohľadu čo najzaujímavejšie „piny“. Viac informácií o tejto téme nájdete tu: help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest. Zobrazovanie prispôsobenej reklamy môžete regulovať tak, že v nastaveniach svojho účtu uvediete, aby sa na zobrazovanie prispôsobenej inzercie nepoužívali žiadne informácie od partnerov Pinterestu o vás. Ak chcete celkovo namietať voči zobrazovaniu prispôsobených reklám, môžete tak urobiť formou odmietnutia (Opt-Out) na stránke http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Odmietnutie sa však vzťahuje len na použitý prehliadač.

Ako prevádzkovateľ firemného účtu dostávame rôzne informácie o sledovateľoch našich „pinov, ako aj o realizovaných interakciách. Získavame tak napríklad štatistiky publika, ktoré nám na základe správania aktuálnych a potenciálnych záujemcov, zákazníkov a členov prezrádzajú, čo je predmetom ich záujmu. V tejto súvislosti je možné zobraziť aj demografickú analýzu publika podľa veku, pohlavia, miesta a zariadenia. Získané informácie spracúvame na základe svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) ponúkať vám čo najlepší servis a atraktívnu webovú stránku, vytvárať pre vás ešte zaujímavejšiu ponuku, zdokonaľovať naše služby a prostredníctvom cielených reklamných opatrení prispievať k úspechu našej organizácie/spoločnosti. Na tento účel využívame aj štatistiky poskytované sieťou Pinterest o jednotlivých „pinoch“ (ako často boli zobrazené, zväčšené, zakliknuté alebo uložené), ako aj o našom profile (údaje o „pinoch“ zaznamenané v priebehu väčšieho časového úseku). Viac informácií o dostupných analytických funkciách poskytovaných sieťou Pinterest majiteľom firemných účtov nájdete tu: https://help.pinterest.com/de/business/topics/analytics.

Za spracovanie údajov zodpovedá spoločnosť Pinterest Europe Ltd. Zodpovednú osobu spoločnosti Pinterest môžete kontaktovať prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný tu: https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form. Otázky týkajúce sa pravidiel ochrany súkromia alebo žiadosti dotknutých osôb môžete spoločnosti Pinterest adresovať prostredníctvom nasledujúceho kontaktného formulára: https://help.pinterest.com/de/contact.

d. Youtube

Aby sme vám informácie mohli prinášať čo najrozmanitejším a najatraktívnejším spôsobom, vkladáme na svoju webovú stránku videá z kanála Youtube. Youtube je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Ltd. V dôsledku umiestnenia videí z kanála Youtube na našu stránku sa osobné údaje (napr. informácie o návšteve webovej stránky, IP adresa, súbory cookie) návštevníka webovej stránky odošlú webovým prehliadačom spoločnosti Google, prípadne sa priradia k príslušnému účtu návštevníka webovej stránky zriadenému na Youtube a následne sa spracujú spoločnosťou Google. S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu ochranu vašich údajov sme pri vkladaní svojich videí z kanála Youtube nastavili v súvislosti s ochranou údajov možnosť „rozšírený režim ochrany osobných údajov“, ktorá výrazne obmedzuje rozsah ďalšieho prenosu údajov. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Google využíva údaje získané prostredníctvom našej webovej stránky, nájdete tu: policies.google.com/technologies/partner-sites. Všeobecné informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google a informácie týkajúce sa možností nastavenia ochrany svojho súkromia sa dočítate tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. Zdieľanie vložených videí z kanála Youtube na vašich sociálnych médiách má za následok ďalšie spracúvanie údajov. Bližšie informácie o tejto téme sa dočítate vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušnej sociálnej siete. Spracúvanie údajov súvisiace s vkladaním videí vychádza z nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o čo najatraktívnejšiu prezentáciu našich obsahov a poskytovanie čo najkvalitnejších informácií/služieb.

Počas vašej návštevy na našich stránkach https://www.youtube.com/user/ooetourismus a https://www.youtube.com/user/tourismusooe na kanáli Youtube získava spoločnosť Google ako subjekt zodpovedný za spracovanie osobné údaje súvisiace s vaším použitím danej stránky na Youtube a ďalej ich spracúva. V tejto súvislosti ide napr. o informácie týkajúce sa vami použitého prehliadača alebo zariadenia, času návštevy alebo vašich aktivít na Youtube (hľadané výrazy, zobrazené videá atď.). Viac informácií o účele a rozsahu spracúvania údajov spoločnosťou Google počas vašej návštevy stránky na Youtube, ako aj informácie o možnostiach nastavenia ochrany svojho súkromia nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

e. Organizovanie súťaží

Prostredníctvom našej webovej stránky alebo kanálov na sociálnych médiách sa môžete zapájať do súťaží. To si vyžaduje zodpovedajúci úkon z vašej strany (napr. komentovanie príspevku, zdieľanie príspevku alebo zaslanie správy). Na stanovenie víťaza je potrebné spracovať informácie o vami realizovanom úkone (to zahŕňa napr. vaše používateľské meno alebo obsah komentára). Po určení víťaza náhodným výberom zverejníme jeho meno na svojej webovej stránke alebo ho informujeme prostredníctvom komentára na zodpovedajúcej sociálnej sieti. Osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailová adresa) potrebné na zaslanie príslušnej výhry spracujeme a postúpime ďalej len v rozsahu nevyhnutnom na doručenie zásielky. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci organizovania súťaží, aby sme si splnili svoje povinnosti vyplývajúce z ponuky súťaže (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR). Meno víťaza zverejňujeme na základe svojho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) o dokumentáciu a propagáciu svojich súťaží. Viac informácií o súťaži nájdete v príslušných podmienkach účasti.

12. Sťahovanie loga Horného Rakúska

Logo Horného Rakúska smiete po stiahnutí používať v súlade so stanovenými smernicami. Vaše údaje poskytnuté v tejto súvislosti (meno, názov podniku, e-mailová adresa) spracujeme výlučne v rámci stiahnutia loga a ďalej ich postúpime, len ak je to nevyhnutné z hľadiska ich spracovania (napr. sprostredkovateľovi). Na tento účel sa odošle upozornenie na e-mailovú adresu logo@oberoesterreich.at. Údaje spracúvame na základe (pred-) zmluvných opatrení (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR).

13. Doba uchovávania

Vaše údaje uchovávame zásadne v súlade s legislatívne stanovenými dobami uchovávania a premlčania, resp. dovtedy, kým je to nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, kým si to vyžadujú zákonné povinnosti, alebo kým je to potrebné na ochranu pred prípadnými nárokmi vyplývajúcimi zo zodpovednosti. Údaje zo žiadostí sa uchovávajú po dobu 3 rokov. Na lehoty vymazávania údajov stanovené použitými sociálnymi médiami/sieťami nemáme žiaden dosah. Informácie na túto tému nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušnej sociálnej siete prostredníctvom odkazov uvedených v bode 11. Súvisiace otázky adresujte priamo poskytovateľovi danej sociálnej siete.

14. Autorské právo

Táto webová stránka, ako aj celý jej obsah (obrázky, videá, hudba, texty, grafika, návrhy atď.), sú chránené autorským právom.

15. Odmietnutie zodpovednosti

Napriek nanajvýš starostlivému prístupu pri výbere a prezentácii obsahu neručíme za jeho správnosť ani úplnosť. Zodpovednosť za publikovaný obsah je výslovne vylúčená. Zodpovednosť za obsah akýchkoľvek odkazov vedúcich na stránky iné ako www.oberoesterreich.at, www.oberoesterreich-tourismus.at, www.ausflugstipps.atwww.gesundheitsurlaub.atwww.snowandfun.at, www.gruppenreisen.oberoesterreich.at,  www.medienservice.oberoesterreich.at a www.uppercode.at je výslovne vylúčená. Za informácie uvedené na takých webových stránkach zodpovedá príslušný poskytovateľ služieb.

Informácie o službách predstavujú stručné nezáväzné informácie. Výskumu a vypracovaniu obsahu sme venovali maximálnu starostlivosť a neručíme za jeho úplnosť ani správnosť. Informácie je možné kedykoľvek zmeniť a aktualizovať. Zodpovednosť za obsah, ako aj odkazy v ňom uvedené, je výslovne vylúčená.

16. Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Za určitých podmienok máte právo na opravu alebo vymazanie svojich údajov. Ďalej existuje právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo na prenosnosť údajov, pokiaľ to vyžadujú zákonné ustanovenia. Ak spracúvame vaše údaje na účely oprávnených záujmov, môžete voči spracovaniu namietať, ak sa u vás vyskytnú dôvody, na základe ktorých sa spracúvanie údajov stane nežiaduce. Voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek podať námietku bez udania dôvodu. V prípade, že spracúvanie údajov prebieha na základe vášho výslovného súhlasu, máte možnosť svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Svoje práva dotknutej osoby si môžete uplatniť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

Za spracovanie údajov zodpovedá: spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH, ktorú môžete kontaktovať na adrese: datenschutz@oberoesterreich.at.

Ak sa nazdávate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje právne predpisy o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. V Rakúsku je to úrad na ochranu osobných údajov (www.dsb.gv.at).

17. Datenschutzbeauftragter

Zodpovednú osobu v našej spoločnosti môžete kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo poštou na:

KPMG Security Services GmbH
Kudlichstraße 41, 4020 Linz
DSBA-TourismusOOE@kpmg.at
+43 732 6938-2611

V prípade žiadostí zasielaných poštou vás prosíme, aby ste v záujme ochrany svojich osobných údajov uvádzali v adrese príjemcu označenie "Zodpovedná osoba spoločnosti Oberösterreich Tourismus GmbH".

V prípade pochybností si v záujme ochrany vašich údajov vyžiadame dôkazy na potvrdenie vašej totožnosti.