Ski-Abfahrt im Pulverschnee in Oberösterreich

Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

The information you provide (email address; optional: salutation, title, name, surname, address, telephone number, request) is exclusively used by Oberösterreich Tourismus GmbH to process your request and is only disclosed if the request is to be answered by third parties (e.g. tourism service providers). See also the Privacy Notice

Vyhlásenie o informačnej povinnosti (Vyhlásenie o ochrane osobných údajov)

Spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH prikladá veľkú dôležitosť ochrane vašich osobných údajov, medzi ktoré patria všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Vaše údaje budú spracúvané výlučne na právnom alebo zmluvnom základe, na základe vášho súhlasu alebo v súvislosti s legitímnym záujmom na konkrétne a definované účely (článku 6 GDPR).

1. Kontaktovanie/otázky

Otázky nám môžete klásť prostredníctvom našej webovej stránky alebo telefonicky. Údaje, ktoré nám pritom oznámite (ako sú napríklad e-mailová adresa, meno, telefónne číslo, záujmy), sa budú spracúvať výlučne na vybavenie vašej žiadosti a budú sprístupnené len vtedy, ak otázku bude musieť zodpovedať tretia strana (napr. poskytovateľ turistických služieb).

2. Zasielanie noviniek; „Convention News“

Máte možnosť prihlásiť sa na odber noviniek z našej webovej stránky. Na to potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom noviniek. Po prihlásení sa na odber noviniek vám pošleme potvrdzovací e-mail s odkazom, prostredníctvom ktorého potvrdíte svoju registráciu (double opt-in).

Na tento účel sa vaše osobné údaje (e-mailová adresa, záujem, nepovinne: oslovenie, krstné meno a priezvisko), ktoré ste nám oznámili, ukladajú a spracovávajú s podporou automatizovaných prostriedkov. Tieto údaje sa spracovávajú výlučne na odosielanie noviniek a neposkytujú sa tretím stranám. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek a bezplatne odhlásiť pomocou tlačidla na zrušenie odberu noviniek (v každom newsletteri). Záujemcovia o služby Convention Bureau Oberösterreich / Oberösterreich Tourismus GmbH majú možnosť prihlásiť sa na odber noviniek "Convention News". Na tento účel potrebujeme vašu e-mailovú adresu a vaše vyhlásenie, že súhlasíte s odberom noviniek. Po prihlásení sa na odber noviniek vám pošleme potvrdzovací e-mail s odkazom, prostredníctvom ktorého potvrdíte svoju registráciu (double opt-in).

Na tento účel sa vaše osobné údaje (e-mailová adresa, záujem, nepovinne: oslovenie, krstné meno a priezvisko, telefónne číslo), ktoré ste nám oznámili, ukladajú a spracovávajú s podporou automatizovaných prostriedkov. Tieto údaje sa spracovávajú výlučne na odosielanie noviniek (resp. na telefonický kontakt, ak ste uviedli telefónne číslo), pozvánok na podujatia v príslušnom odvetví, odborné exkurzie, sprostredkovanie ponúk vypracovaných na mieru, žiadostí o konzultácie vo vašej spoločnosti atď. a neposkytujú sa tretím stranám. Z odberu noviniek sa môžete kedykoľvek a bezplatne odhlásiť, resp. na adrese tagung@oberoesterreich.at odvolať svoj súhlas s možnosťou kontaktovať vás telefonicky.

3. Objednávky katalógu

Prostredníctvom našej webovej stránky si môžete objednať katalógy, mapy a pod. Vaše osobné údaje (oslovenie, meno a priezvisko, adresa, e-mail; nepovinne: titul, telefón), ktoré ste nám oznámili, sa použijú výlučne na zaslanie požadovaných produktov a poskytnú tretím stranám (napr. poskytovateľovi turistických služieb, spracovateľovi) len vtedy, ak si to bude vyžadovať spracovanie. Radi vám poskytneme aj príslušné nové vydanie. Ak si neželáte dostávať ďalšie poštové zásielky, môžete ich odber kedykoľvek zrušiť e-mailom na adrese abbestellen@oberoesterreich.at.

4. Žiadosti o prijatie do zamestnania

Prostredníctvom našej webovej stránky môžete zasielať žiadosti o prijatie do zamestnania. Osobné údaje (meno, kontaktné údaje, dátum narodenia, štátna príslušnosť, podklady k žiadosti, doklady), ktoré ste nám poskytli, spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH uloží a automatizovane spracuje výlučne na účely výberového konania na konkrétne voľné pracovné miesto, resp. iniciatívnej žiadosti o prijatie do zamestnania.

Vaše osobné údaje budeme viesť v evidencii 12 mesiacov len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať e-mailom na adrese karriere@oberoesterreich.at.

Uchovávanie vašich údajov sa riadi zákonnými ustanoveniami.

5. Semináre

Na semináre sa môžete prihlásiť prostredníctvom našej webovej stránky. Údaje, ktoré nám oznámite (oslovenie, meno, priezvisko, telefón, e-mail, firma, adresa), spoločnosť Oberösterreich Tourismus GmbH použije výlučne v súvislosti so zabezpečením seminárov (organizácia, realizácia, fakturácia) a tretím stranám ich poskytuje len vtedy, ak je to potrebné na zabezpečenie seminárov (napr. poskytovateľ seminára/školiteľ, sprostredkovateľ).

 

6. Poskytovanie údajov

Vaše údaje sa poskytnú tretím stranám iba vtedy, ak ste na to udelili svoj súhlas alebo je to nevyhnutné v rámci plnenia objednávky (napr. spracovateľom).

7. Cookies

Naša webová stránka používa súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom prehliadača ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Nespôsobujú na vašom zariadení žiadne škody. Umožňujú analýzu používania webovej stránky, pomáhajú pri optimalizovaní internetových stránok pre používateľov a slúžia na zhromažďovanie štatistických údajov používania internetových stránok, ako aj na analýzu zameranú na vylepšovanie ponuky. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Používanie súborov cookie môžete ovplyvniť a príslušným spôsobom nakonfigurovať svoj prehliadač. Prehliadače majú spravidla možnosti, pomocou ktorých sa dá ukladanie súborov cookie obmedziť alebo celkom zakázať. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť našich webových stránok. Súbory cookie mnohých spoločností používaných na online reklamu možno často spravovať na americkej webovej stránke www.aboutads.info alebo na európskej stránke www.youronlinechoices.com.

8. Webové analytické nástroje

a. Google Analytics

Táto webová stránka používa nástroj Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. ("Google") na analýzu webových stránok. Nástroj Google Analytics využíva tzv. "cookies", čiže textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú vykonávať analýzu používania webovej stránky. Informácie o vašich návštevách tejto webovej stránky (napr. IP adresa, prístupy, navigačný tok, dĺžka zotrvania na stránke, použité prehliadače a koncové zariadenia, jazyk a krajina) získané pomocou súborov cookie sa prenášajú na server spoločnosti Google do USA a tam sa ukladajú. Ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky máme oprávnený záujem na jednoduchej analýze využívania našej webovej stránky, aby bolo jej používanie pre vás ako používateľa čo najjednoduchšie a najefektívnejšie a aby sme mohli webovú stránku ďalej rozvíjať.

V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy (funkcia "_anonymizeIp()") spoločnosť Google vašu zistenú IP adresu najprv skráti, avšak len v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky, na zostavenie prehľadov o činnosti webovej stránky pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu. V prípade potreby spoločnosť Google tieto informácie poskytne tretím stranám, ak to predpisuje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany v mene spoločnosti Google.

 

Pomocou doplnkov prehliadača môžete zakázať zhromažďovanie údajov týkajúcich sa vašich návštev webovej stránky, ktoré spoločnosť Google získala prostredníctvom súborov cookie. Môžete na to použiť nasledujúci doplnok: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ak internet používate cez svoje mobilné zariadenie, môžete ukladanie súborov cookie zakázať podobne ako na počítači kliknutím na nižšie uvedené tlačidlo "Deaktivovať" službu Google.

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na stránke https://policies.google.com/?hl=sk. S poskytovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracovaní údajov k zákazke.

Deactivate Google Analytics

Activate Google Analytics

b. Iné nástroje na analýzu webu

Naša webová stránka využíva funkcie rôznych nástrojov na analýzu webu, ako sú napríklad Webalizer, AWStats, ktorý pracuje s logovacími súbormi a čiastočne spadá pod licenciu GPL (General Public License). Na tento účel sa používajú súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok vašimi používateľmi. Získané informácie sa prenášajú na naše servery a tam sa ukladajú. Môžete tomu zabrániť príslušným nastavením prehliadača tak, aby sa neukladali žiadne súbory cookie.

Tieto nástroje používame na marketingové účely a účely optimalizácie, predovšetkým na to, aby sme mohli analyzovať používanie našich webových stránok a na základe toho neustále zlepšovať funkcie a ponuky, ako aj vytvárať dobrú používateľskú skúsenosť. Na základe štatistického vyhodnotenia správania používateľov môžeme zlepšovať našu ponuku, aby bola pre vás ako používateľa zaujímavejšia. To je aj náš oprávnený záujem na spracúvaní uvedených údajov. Zhromaždené údaje (napr. IP adresa) sa ukladajú a ďalej spracúvajú pseudonymizované alebo anonymizované. Spracúvanie údajov sa vykonáva na základe zákonných predpisov (§ 96 (3) zákona o telekomunikáciách a článku 6 (1) písm. a) (súhlas) a/alebo f) (oprávnený záujem) nariadenia o GDPR).

9. Obdobie uchovávania údajov

Vaše údaje sa v zásade uchovávajú až do skončenia zmluvných vzťahov, resp. v súlade so zákonnými lehotami na uchovávanie údajov a premlčacími lehotami.

10. Sociálne siete

Na tejto webovej stránke sú integrované externé odkazy na sociálne siete Facebook, Instagram, YouTube, Google Plus a Twitter, ktoré možno rozpoznať podľa príslušného loga. Webová stránka nepoužíva doplnky týchto sociálnych sietí, a preto sa im neodosielajú žiadne údaje používateľov.

11. Autorské práva

Táto webová stránka a akékoľvek obsahy (fotografie, videá, hudba, texty, grafika, vizualizácie atď.) sú chránené autorskými právami.

12. Vylúčenie zodpovednosti

Napriek maximálnej starostlivosti pri výbere a prezentácii nevzniká nárok na správnosť a úplnosť. Záruka za obsah je výslovne vylúčená. Nepreberáme zodpovednosť za obsah akýkoľvek odkazov, ktoré vedú na stránky iné, než sú stránky https://www.hornerakusko.sk a https://www.oberoesterreich-tourismus.at. Za informácie, ktoré sú tam uvedené, je zodpovedný príslušný poskytovateľ služieb.

V prípade servisných informácií ide o prehľad nezáväzných informácií. Ich obsah bol pripravený a spracovaný s maximálnou starostlivosťou a nemal by sa považovať za vyčerpávajúci a správny. Informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť a aktualizovať. Zodpovednosť za obsah, ako aj za odkazy na ďalšie internetové stránky je výslovne vylúčená.

13. Vaše práva

V zásade máte právo na prístup k svojim spracovaným osobným údajom, ako aj na ich opravu, vymazanie, obmedzenie, prevoditeľnosť, odvolanie a namietanie. Ak si chcete uplatniť tieto práva, môžete sa obrátiť na našu kontaktnú osobu zodpovednú za oblasť ochrany osobných údajov:

KPMG Security Services GmbH
Kudlichstraße 41, 4020 Linz
DSBA-TourismusOOE@kpmg.at 
+43 732 6938-2611

S cieľom chrániť vaše osobné údaje si v prípade pochybností vyžiadame doklady na preukázanie vašej totožnosti.