© Photo: Oberösterreich Tourismus GmbH/Robert Maybach: 'Fish on a stick' picnic by a lake in the Salzkammergut region in Upper Austria
Four young people on the banks of Lake Langbath in Upper Austria, with the mountains of the Salzkammergut in the background. The dark-haired woman sits with two bearded guys in the green meadow between the trees; beside them is a cloth with four fish skewers and slices of bread. The blonde woman is just coming out of the lake to join the others.

Tiráž

Informácie v súlade s § 5 zákona o e-commerce, zverejnenie v súlade s § 25 zákona o médiách

1. Vlastník média a vydavateľ

Oberösterreich Tourismus GmbH
Konateľ: Mag. Andreas Winkelhofer
Podiel: Turizmus Horného Rakúska (100 %)

Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: info@hornerakusko.sk 
Web: hornerakusko.sk, oberoesterreich-tourismus.at

UID-Nr.: ATU39831107
Číslo v obchodnom registri: 138666x; Registrový súd: Krajinský súd Linz
Zastupovanie záujmov: Hospodárska komora Horného Rakúska
Živnostenské a profesné predpisy: Živnostenský poriadok (www.ris.bka.gv.at)

2. Predmet podnikania

Zastupovanie záujmov v oblasti cestovného ruchu – predovšetkým podpora, riadenie a ďalší rozvoj systému ochranných známok v cestovnom ruchu v Hornom Rakúsku s prihliadnutím na lokálnu ochrannú známku Horné Rakúsko, vypracovanie celoštátnej stratégie cieľového trhu, príprava a zavedenie zodpovedajúcich komunikačných a propagačných opatrení, podpora predaja a stratégie, produkty a služby presahujúce hranice destinácie. Ďalej zastupovanie celoštátnych úloh v oblasti rozvoja destinácie, lokality a cestovného ruchu, ako aj prieskum trhu a podpora zväzov cestovného ruchu v oblasti ľudských zdrojov, obstarávania, informačných a komunikačných technológií a dotácií, a taktiež koordinácia záujmov hornorakúskeho turistického a voľnočasového hospodárstva na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v spolupráci s inými inštitúciami a hospodárskymi odvetviami.

3. Základné smerovanie

V prípade internetových stránok uvedených vyššie ide o nezávislé informačné a prezentačné médiá s rezervačnými nástrojmi slúžiacimi ako podpora činností opísaných hore.

4. Obsahová náplň

Oberösterreich Tourismus GmbH
Freistädter Straße 119; 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: hornerakusko.sk, oberoesterreich-tourismus.at

5. Grafika a dizajn

OrtnerSchinko OG
Landstraße 34, 4020 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  ortnerschinko.com

Fredmansky GmbH
Hauptstraße 58, 4040 Linz
E-Mail: office@fredmansky.at
Web: fredmansky.at 

 

6. Technická zodpovednosť

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

7. Vylúčenie zodpovednosti

Napriek maximálnej starostlivosti pri výbere a prezentácii nevzniká nárok na správnosť a úplnosť. Záruka za obsah je výslovne vylúčená. Za obsah všetkých odkazov, ktoré vedú na stránky iné ako sú stránky hornerakusko.sk, oberoesterreich-tourismus.at, nepreberáme zodpovednosť. Za informácie, ktoré sú v nich zahrnuté je zodpovedný príslušný poskytovateľ služieb.