Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

Tiráž

Informácie v súlade s § 5 zákona o e-commerce, zverejnenie v súlade s § 25 zákona o médiách

Vlastník média a vydavateľ:

Oberösterreich Tourismus GmbH

Konateľ: Mag. Andreas Winkelhofer
Podiel: Turizmus Horného Rakúska (100 %)

Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
Fax: +43 732 7277-130

E-Mail: info@hornerakusko.sk
Web: www.hornerakusko.sk, www.oberoesterreich-tourismus.at
UID-Nr.: ATU39831107
Číslo v obchodnom registri: 138666x; Registrový súd: Krajinský súd Linz
Zastupovanie záujmov: Hospodárska komora Horného Rakúska
Živnostenské a profesné predpisy: Živnostenský poriadok (www.ris.bka.gv.at)

Predmet podnikania

Monitorovanie turistických záujmov – predovšetkým organizácia, riadenie a ďalší rozvoj trhového systému v turizme v Hornom Rakúsku, hodnotenie možností trhu, rozvoj celonárodnej stratégie cieľového trhu, pripravovanie a presadzovanie zodpovedajúcej komunikácie, podpora predaja a stratégie, produkty a služby presahujúce hranice destinácií. Okrem toho monitorovanie celonárodných úloh v oblasti rozvoja destinácie, lokality a turizmu, ako aj prieskum trhu a podpora turistických združení v oblastiach personálu, obstarávania, informačnej a komunikačnej techniky a podpory a taktiež národná a medzinárodná koordinácia záujmov hornorakúskeho turistického a voľno časového hospodárstva s inými inštitúciami a hospodárskymi odvetviami.

Základné smerovanie

V prípade internetových stránok uvedených vyššie ide o nezávislé informačné a prezentačné médiá s rezervačnými nástrojmi slúžiacimi ako podpora činností opísaných hore.

Obsahová náplň

Oberösterreich Tourismus GmbH
Freistädter Straße 119; 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: www.oberoesterreich.at, www.hornerakusko.sk, www.oberoesterreich-tourismus.at

Grafika a dizajn

OrtnerSchinko - A Creative Studio
Mühlkreisbahnstraße 7, 4040 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  www.ortnerschinko.com

Technická zodpovednosť

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

Ochrana osobných údajov

Podnik týmto vyhlasuje, že dodržiava ustanovenia rakúskeho zákona o ochrane osobných údajov (DSG 2000). Údaje sa používajú výlučne v rámci zákaziek (§ 11 zákona o ochrane údajov), takisto sa prijímajú opatrenia na zabezpečenie údajov, ktoré zaistia, aby sa údaje používali správne a neposkytovali sa nepovolaným osobám (§ 14 zákona o ochrane údajov). Objednávatelia, poskytovatelia služieb a ich zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť oznámených údajov, pokiaľ nie je právne prípustný dôvod na poskytnutie alebo zverejnenie zverených alebo sprístupnených údajov (§ 15 zákona o ochrane údajov).

Vylúčenie zodpovednosti

Napriek maximálnej starostlivosti pri výbere a prezentácii nevzniká nárok na správnosť a úplnosť. Záruka za obsah je výslovne vylúčená. Za obsah všetkých odkazov, ktoré vedú na stránky iné ako sú stránky www.hornerakusko.sk, www.oberoesterreich-tourismus.at, nepreberáme zodpovednosť. Za informácie, ktoré sú v nich zahrnuté je zodpovedný príslušný poskytovateľ služieb.

Súbory cookie

„Cookies“ sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení (počítači, smartfóne a pod.) a umožňujú analýzu používania internetovej stránky. Pomáhajú pri optimalizovaní internetových stránok pre používateľov (napr. ukladanie prihlasovacích údajov) a slúžia na zhromažďovanie štatistických údajov používania internetových stránok, ako aj na analýzu zameranú na vylepšovanie ponuky. Používanie súborov cookie môžete ovplyvniť a svoj prehliadač adekvátne nastaviť. Prehliadače majú spravidla možnosti, pomocou ktorých sa dá ukladanie súborov cookie obmedziť alebo celkom zakázať. Okrem toho môžete uložené súbory cookie kedykoľvek vymazať. Upozorňujeme, že sa tak môže obmedziť používanie internetovej stránky. Súbory cookie online reklám spoločností možno často spravovať prostredníctvom americkej internetovej stránky www.aboutads.info alebo európskej stránky www.youronlinechoices.com.

Google Analytics

Táto internetová stránka používa nástroj Google Analytics, službu spoločnosti Google Inc. slúžiacu na analýzu stránok („Google“). Nástroj Google Analytics využíva tzv. súbory„cookie“, čiže textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú vykonávať analýzu vášho pohybu na stránke. Informácie o vašich návštevách tejto internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) získané pomocou súborov cookie sa odovzdávajú na server spoločnosti Google do USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google tieto informácie použije na to, aby vyhodnotila vaše návštevy internetovej stránky, zostavila reporty o aktivitách na internetovej stránke pre jej prevádzkovateľa a aby mohla poskytovať ďalšie služby spojené s používaním internetovej stránky a internetu. Inštitúcia Oberösterreich Tourismus tieto údaje používa výlučne na optimalizáciu svojich internetových stránok a na prieskum trhu.
V prípade potreby spoločnosť Google tieto informácie poskytne tretím stranám, ak to predpisuje zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany pre spoločnosť Google na zákazku. Ďalšie informácie o nástroji Google Analytics nájdete na internete alebo na stránke www.google.com/analytics.

Pre inštitúciu Oberösterreich Tourismus má ochrana údajov veľký význam. Z tohto dôvodu požívame funkciu „_anonymizeIp()“, prostredníctvom ktorej sa IP adresy ďalej spracúvajú len v skrátenej podobe a je tak vylúčená priama súvislosť s osobou. Získavanie, ako aj ukladanie údajov možno kedykoľvek zrušiť s budúcou platnosťou. Okrem toho existuje možnosť kompletne zakázať sledovanie – na tento účel musíte stlačiť tlačidlo „Deaktivovať“. Aby ste zrušenie uskutočnili natrvalo, musí váš prehliadač akceptovať súbory cookie. Alternatívne môžete získavanie údajov zrušiť používaním Google plugin prehliadača. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Deactivate Google Analytics

Activate Google Analytics

Odkazy na sociálne siete

Na tejto stránke sú integrované externé odkazy k sociálnym sieťam Facebook, Google Plus a Twitter, ktoré možno rozpoznať podľa príslušného loga. Internetová stránka nepoužíva plugins týchto sociálnych sietí a preto sa na ne neodosielajú údaje používateľov