Four young people on the banks of Lake Langbath in Upper Austria, with the mountains of the Salzkammergut in the background. The dark-haired woman sits with two bearded guys in the green meadow between the trees; beside them is a cloth with four fish skewers and slices of bread. The blonde woman is just coming out of the lake to join the others.

Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

The information you provide (email address; optional: salutation, title, name, surname, address, telephone number, request) is exclusively used by Oberösterreich Tourismus GmbH to process your request and is only disclosed if the request is to be answered by third parties (e.g. tourism service providers). See also the Privacy Notice

Tiráž

Informácie v súlade s § 5 zákona o e-commerce, zverejnenie v súlade s § 25 zákona o médiách

1. Vlastník média a vydavate?

Oberösterreich Tourismus GmbH
Konate?: Mag. Andreas Winkelhofer
Podiel: Turizmus Horného Rakúska (100 %)

Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
Fax: +43 732 7277-130
E-Mail: info@hornerakusko.sk 
Web: www.hornerakusko.sk, www.oberoesterreich-tourismus.at

UID-Nr.: ATU39831107
?íslo v obchodnom registri: 138666x; Registrový súd: Krajinský súd Linz
Zastupovanie záujmov: Hospodárska komora Horného Rakúska
Živnostenské a profesné predpisy: Živnostenský poriadok (www.ris.bka.gv.at)

2. Predmet podnikania

Monitorovanie turistických záujmov – predovšetkým organizácia, riadenie a ?alší rozvoj trhového systému v turizme v Hornom Rakúsku, hodnotenie možností trhu, rozvoj celonárodnej stratégie cie?ového trhu, pripravovanie a presadzovanie zodpovedajúcej komunikácie, podpora predaja a stratégie, produkty a služby presahujúce hranice destinácií. Okrem toho monitorovanie celonárodných úloh v oblasti rozvoja destinácie, lokality a turizmu, ako aj prieskum trhu a podpora turistických združení v oblastiach personálu, obstarávania, informa?nej a komunika?nej techniky a podpory a taktiež národná a medzinárodná koordinácia záujmov hornorakúskeho turistického a vo?no ?asového hospodárstva s inými inštitúciami a hospodárskymi odvetviami.

3. Základné smerovanie

V prípade internetových stránok uvedených vyššie ide o nezávislé informa?né a prezenta?né médiá s rezerva?nými nástrojmi slúžiacimi ako podpora ?inností opísaných hore.

4. Obsahová nápl?

Oberösterreich Tourismus GmbH
Freistädter Straße 119; 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: www.hornerakusko.sk, www.oberoesterreich-tourismus.at

5. Grafika a dizajn

Design, Art Direction
OrtnerSchinko
Landstraße 34, 4020 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  www.ortnerschinko.com

6. Technická zodpovednos?

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

7. Vylú?enie zodpovednosti

Napriek maximálnej starostlivosti pri výbere a prezentácii nevzniká nárok na správnos? a úplnos?. Záruka za obsah je výslovne vylú?ená. Za obsah všetkých odkazov, ktoré vedú na stránky iné ako sú stránky www.hornerakusko.sk, www.oberoesterreich-tourismus.at, nepreberáme zodpovednos?. Za informácie, ktoré sú v nich zahrnuté je zodpovedný príslušný poskytovate? služieb.