Tiráž

Informácie v súlade s § 5 zákona o e-commerce, zverejnenie v súlade s § 25 zákona o médiách

1. Vlastník média a vydavateľ

Oberösterreich Tourismus GmbH
Konateľ: Mag. Andreas Winkelhofer
Podiel: Turizmus Horného Rakúska (100 %)

Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
Fax: +43 732 7277-130
E-Mail: info@hornerakusko.sk 
Web: hornerakusko.sk, oberoesterreich-tourismus.at

UID-Nr.: ATU39831107
Číslo v obchodnom registri: 138666x; Registrový súd: Krajinský súd Linz
Zastupovanie záujmov: Hospodárska komora Horného Rakúska
Živnostenské a profesné predpisy: Živnostenský poriadok (www.ris.bka.gv.at)

2. Predmet podnikania

Monitorovanie turistických záujmov – predovšetkým organizácia, riadenie a ďalší rozvoj trhového systému v turizme v Hornom Rakúsku, hodnotenie možností trhu, rozvoj celonárodnej stratégie cieľového trhu, pripravovanie a presadzovanie zodpovedajúcej komunikácie, podpora predaja a stratégie, produkty a služby presahujúce hranice destinácií. Okrem toho monitorovanie celonárodných úloh v oblasti rozvoja destinácie, lokality a turizmu, ako aj prieskum trhu a podpora turistických združení v oblastiach personálu, obstarávania, informačnej a komunikačnej techniky a podpory a taktiež národná a medzinárodná koordinácia záujmov hornorakúskeho turistického a voľno časového hospodárstva s inými inštitúciami a hospodárskymi odvetviami.

3. Základné smerovanie

V prípade internetových stránok uvedených vyššie ide o nezávislé informačné a prezentačné médiá s rezervačnými nástrojmi slúžiacimi ako podpora činností opísaných hore.

4. Obsahová náplň

Oberösterreich Tourismus GmbH
Freistädter Straße 119; 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: hornerakusko.sk, oberoesterreich-tourismus.at

5. Grafika a dizajn

OrtnerSchinko OG
Landstraße 34, 4020 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  ortnerschinko.com

Fredmansky GmbH
Hauptstraße 58, 4040 Linz
E-Mail: office@fredmansky.at
Web: fredmansky.at 

 

6. Technická zodpovednosť

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

7. Vylúčenie zodpovednosti

Napriek maximálnej starostlivosti pri výbere a prezentácii nevzniká nárok na správnosť a úplnosť. Záruka za obsah je výslovne vylúčená. Za obsah všetkých odkazov, ktoré vedú na stránky iné ako sú stránky hornerakusko.sk, oberoesterreich-tourismus.at, nepreberáme zodpovednosť. Za informácie, ktoré sú v nich zahrnuté je zodpovedný príslušný poskytovateľ služieb.