©
© Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/David Lugmayr: Winter in Oberösterreich
Ski-Abfahrt im Pulverschnee in Oberösterreich

Vaša správa

Please fill in all fields marked *.

The information you provide (email address; optional: salutation, title, name, surname, address, telephone number, request) is exclusively used by Oberösterreich Tourismus GmbH to process your request and is only disclosed if the request is to be answered by third parties (e.g. tourism service providers). See also the Privacy Notice

Tiráž

Informácie v súlade s § 5 zákona o e-commerce, zverejnenie v súlade s § 25 zákona o médiách

1. Vlastník média a vydavateľ

Oberösterreich Tourismus GmbH
Konateľ: Mag. Andreas Winkelhofer
Podiel: Turizmus Horného Rakúska (100 %)

Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
Fax: +43 732 7277-130
E-Mail: info@hornerakusko.sk 
Web: hornerakusko.sk, oberoesterreich-tourismus.at

UID-Nr.: ATU39831107
Číslo v obchodnom registri: 138666x; Registrový súd: Krajinský súd Linz
Zastupovanie záujmov: Hospodárska komora Horného Rakúska
Živnostenské a profesné predpisy: Živnostenský poriadok (www.ris.bka.gv.at)

2. Predmet podnikania

Monitorovanie turistických záujmov – predovšetkým organizácia, riadenie a ďalší rozvoj trhového systému v turizme v Hornom Rakúsku, hodnotenie možností trhu, rozvoj celonárodnej stratégie cieľového trhu, pripravovanie a presadzovanie zodpovedajúcej komunikácie, podpora predaja a stratégie, produkty a služby presahujúce hranice destinácií. Okrem toho monitorovanie celonárodných úloh v oblasti rozvoja destinácie, lokality a turizmu, ako aj prieskum trhu a podpora turistických združení v oblastiach personálu, obstarávania, informačnej a komunikačnej techniky a podpory a taktiež národná a medzinárodná koordinácia záujmov hornorakúskeho turistického a voľno časového hospodárstva s inými inštitúciami a hospodárskymi odvetviami.

3. Základné smerovanie

V prípade internetových stránok uvedených vyššie ide o nezávislé informačné a prezentačné médiá s rezervačnými nástrojmi slúžiacimi ako podpora činností opísaných hore.

4. Obsahová náplň

Oberösterreich Tourismus GmbH
Freistädter Straße 119; 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-100
E-Mail: tourismus@oberoesterreich.at
Web: hornerakusko.sk, oberoesterreich-tourismus.at

5. Grafika a dizajn

OrtnerSchinko OG
Landstraße 34, 4020 Linz
E-Mail: studio@ortnerschinko.com
Web:  ortnerschinko.com

Fredmansky GmbH
Hauptstraße 58, 4040 Linz
E-Mail: office@fredmansky.at
Web: fredmansky.at 

 

6. Technická zodpovednosť

TTG Tourismus Technologie GmbH
Freistädter Straße 119, 4041 Linz
Tel.: +43 732 7277-300
E-Mail: info@ttg.at
Web: www.ttg.at

7. Vylúčenie zodpovednosti

Napriek maximálnej starostlivosti pri výbere a prezentácii nevzniká nárok na správnosť a úplnosť. Záruka za obsah je výslovne vylúčená. Za obsah všetkých odkazov, ktoré vedú na stránky iné ako sú stránky hornerakusko.sk, oberoesterreich-tourismus.at, nepreberáme zodpovednosť. Za informácie, ktoré sú v nich zahrnuté je zodpovedný príslušný poskytovateľ služieb.